Boek ‘Verborgen aanwezig’

In het nieuwe boek ‘Verborgen aanwezig’ laat Wim Rietkerk zien welke rol God speelt op het wereldtoneel. De coronacrisis heeft het leven van ons allen veranderd. De hele wereld lijkt getroffen als door een apocalyptische vuistslag. Hoe moeten wij deze ramp plaatsen in het licht van ‘Gods hand in de geschiedenis’; is er zoiets?

De auteur zoekt ernaar in de Bijbelse verhalen en de profetieën. Hij gaat het gesprek aan met degenen die zoeken naar zin en samenhang in hun eigen leven en dat van de wereld rondom hen. Het boek is voorzien van gespreksvragen en goed bruikbaar voor een studiegroep van gelovigen die verdieping zoeken.

Wim Rietkerk heeft ook een toelichting over het boek geschreven in december 2020.

De volgende materialen zijn aanvullend beschikbaar bij het boek:

Hoofdstuk in boekLink naar aanvullend artikel:Referentie in boek:Type
2. Het Messiaanse geheim, met JozefGod als de grote HorlogemakerPagina 37Lezing
3. Voorgrond en achtergrond, met HannaMijn volk gaat verloren door gebrek aan kennisExtra materiaalPreek
4. Gods zelfverberging, met EsterDe God, die Zich verbergtPagina 55Lezing
LevensleidingPagina 60Lezing
Ester, over Godsverborgenheid.Extra materiaalNaschrift
Leiding van God in je leven: feit of fictie?Extra materiaalPreek
De Zelf – verberging GodsExtra materiaalPreek
6. Petrus, het kantelpuntEuropa: Gods experimentPagina 80Lezing
Loslaten en loslaten is twee.Extra materiaalArtikel
7. Paulus en PandoraLoslaten en loslaten is twee.Extra materiaalArtikel
8. Johannes op Patmos: History is His storyHeeft God een tijdsplan?Pagina 115Lezing
“Het Israël van God” (W. Ouweneel)Extra materiaalBoekbespreking
De realiteit van de toorn van GodExtra materiaalPreek

Correctie op boek (pagina 56)

Literatuurlijst bij “Verborgen aanwezig”.

 • Augustinus: “Civitas dei, de Stad van God”
 • M.C. Smit  : “Het goddelijk geheim in de geschiedenis” Kok, Kampen 1955
 • H. Berkhof :  “Christus de zin van de geschiedenis” Callenbach 1966
 • H. Berkhof: “Gegronde verwachting” Callenbach 1968
 • F. de Graaff: “Het geheim van de wereldgeschiedenis” Kok, Kampen 1982
 • Karel Blei: “Christelijke toekomstverwachting” Boekencentrum 1986
 • G.P. Hartvelt: “Het gebinte van de tijd”; Kok, Kampen 1976
 • W.J. Ouweneel: De toekomst van God, Gideon ,Hoornaar 2016 : Messiaans koninkrijk
 • J. Moltmann: Theologie van de hoop: (Herschepping).
 • F. Fukuyama: Het einde van de Geschiedenis en De Laatste mens, Contact Amsterdam 1992
 • Yuval N. Harari: Homo Deus, Penguin 2015
 • Jordan P. Peterson: Betekenis geven aan het leven,  Promethuis Amsterdam 2019.
 • H.R. Rookmaaker: The Complete Works, Piquant,  2003.