Introductie

Welkom op deze site waar materialen zijn te vinden die geschreven zijn door Wim Rietkerk. Het betreffen met name preken, lezingen en aanvullende materialen bij één van zijn boeken. Het is een begin, we gaan het steeds verder aanvullen.

In mei 2023 is het boek “Levensbestemming, de kunst van het ouder worden” uitgebracht door Kok Boekencentrum.

Op deze website staan tevens een aantal artikelen die oorspronkelijk hoorden bij het boek Verborgen Aanwezig.

Meer informatie over Wim Rietkerk, inclusief een overzicht van boeken, staat op de info pagina. Hier staat ook hoe je contact met Wim kan opnemen.